ZYGZAK Song Lyrics (EKIPA feat. Jacuś) – Download Free Lyrics PDF & Ringtone Here

ZYGZAK Lyrics Song is the latest English song Sung by EKIPA feat. Jacuś. ZYGZAK song lyrics are Given by Jacuś, Nowciax & Friz (YT) and This song was released on the official youtube channel EKIPA. Here One can find ZYGZAK Song Lyrics Meaning, ZYGZAK Song Lyrics in Polish, Spanish & English, ZYGZAK Song Ringtone, ZYGZAK Song Download, ZYGZAK Song Mp3 Download. Get ZYGZAK song lyrics here Below.

ZYGZAK Song Mobile HD Wall Paper Free Download

ZYGZAK Song Information:

Song Title ZYGZAK
Singer EKIPA feat. Jacuś
Lyricist Jacuś, Nowciax & Friz (YT)
Music Label EKIPA

ZYGZAK Song Lyrics By EKIPA feat. Jacuś:

Jacuś? Aleś wyrósł!

Jak zygzak McQueen tutaj lecę
Mam złoty tłok i złotą kiete
Moja suczka w Porsche
Dziew-dziew-dziewięć jeden jeden
Szybki jak błyskawica
Czerwony jak Rosja
Life is highway, I’m gonna drive it faster

Biorę ten pieprz, biorę tą sól
Bo tutaj mamy szwedzki stoł
Pieniędzy dużo, siły mam dużo
A alkohol za 500+
Ty taka ładna, ładny masz make up
Ładne masz rzęsy, ładna ta kreska
Ładna sukienka, ja wolę jeansy
Jak to mówi wujek – ale dupeczka

Powtórzę to raz, drugiego nie będzie
Nie jestem pijany, ja jestem al dente
Nie robię pieniędzy, ja robię pengę
Nie patrzę na zyski, ja patrzę złym ludziom na ręce

Jak zygzak McQueen tutaj lecę
Mam złoty tłok i złotą kiete
Moja suczka w Porsche
Dziew-dziew-dziewięć jeden jeden
Szybki jak błyskawica
Czerwony jak Rosja,
Life is highway, I’m gonna drive it faster

Co powiedziałabyś na nockę u mnie
Mógłbym Ci kupić bardzo ładną suknię
Za kolejnym razem już jakoś pójdzie
Bo lubisz pieniądze, a ja pieniędzmi się zajmuję głównie
Piszę na Pager, ta fura to Bentley
Korona na głowie, koronka w sukience
Gdy robię kawałek, gdy robie se film
Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit
Musi się zgadzać tak jak podatek PIT
Urząd bierze procent za każdy mój bit
Jestem Friz, czuję się jak król
Czasami jestem w Forbsie
W portfelu nigdy null
Nigdy null, nie nigdy null
Robię party takie wielkie, że nie pomieści je mój dom

Jak zygzak McQueen tutaj lecę
Mam złoty tłok i złotą kiete
Moja suczka w Porsche
Dziew-dziew-dziewięć jeden jeden
Szybki jak błyskawica
Czerwony jak Rosja
Life is highway, I’m gonna drive it faster

Mam usta i trafiam w każde gusta
Jak na szczycie mistrz Shaolin
Głowa nie jest pusta, całkiem ładna jesteś
Naturalne usta, luz mam
Zygzak, jak zygzak, jak zygzak, jak zygzak
Zęby mam jak zygzak, rzęsy mam jak zygzak
Złoty tłok jak zygzak
Jak w zakręt wchodzę, nie goni mnie nawet policja

Jak zygzak McQueen tutaj lecę
Mam złoty tłok i złotą kiete
Moja suczka w Porsche
Dziew-dziew-dziewięć jeden jeden
Szybki jak błyskawica
Czerwony jak Rosja
Life is highway, I’m gonna drive it faster

CLICK HERE FOR LATEST ENGLISH SONG LYRICS 


ZYGZAK Song Lyrics in Spanish By EKIPA feat. Jacuś:

Jacuś? ¡Pero has crecido!

Estoy volando aquí como un rayo McQueen
Tengo un pistón de oro y un bolsillo de oro
Mi mujer en porsche
Nueve-nueve-uno-uno
Rápido como un rayo
Rojo como rusia
La vida es autopista, la conduciré más rápido

Estoy tomando esta pimienta, estoy tomando esta sal
Porque aquí tenemos una mesa sueca
Mucho dinero, tengo mucha fuerza
Y alcohol para más de 500
Eres tan bonita, tienes tu maquillaje
Tienes bonitas pestañas, esta es una bonita línea
Bonito vestido, prefiero jeans
Como dice el tío, pero pendejo

Lo repetiré una vez, no habrá segundo
No estoy borracho, estoy al dente
No gano dinero, hago penga
No miro las ganancias, miro las manos de la gente mala

Estoy volando aquí como un rayo McQueen
Tengo un pistón de oro y un bolsillo de oro
Mi mujer en porsche
Nueve-nueve-uno-uno
Rápido como un rayo
Rojo como rusia
La vida es autopista, la conduciré más rápido

¿Qué dirías por una noche en mi casa?
Podría comprarte un vestido muy bonito
De alguna manera irá la próxima vez
Porque te gusta el dinero y yo me ocupo principalmente del dinero
Estoy escribiendo en Pager, este carrito es un Bentley
Corona en la cabeza, encaje en el vestido.
Cuando hago una pieza, cuando hago una película
Doy otra factura, porque el recibo
Tiene que coincidir, al igual que el impuesto PIT
La oficina toma un porcentaje por cada bit
Soy friz, me siento como un rey
A veces estoy en Forbsie,
Nunca nulo en la billetera
Nunca nulo, nunca nulo
Estoy haciendo una fiesta tan grande que mi casa no la acomoda

Estoy volando aquí como un rayo McQueen
Tengo un pistón de oro y un bolsillo de oro
Mi mujer en porsche
Nueve-nueve-uno-uno
Rápido como un rayo
Rojo como rusia
La vida es autopista, la conduciré más rápido

Tengo boca y me adapto a todos los gustos
Como en la parte superior, el maestro Shaolin
La cabeza no esta vacía, eres bastante bonita
Labios naturales, tengo facilidad
Un zigzag, como un zigzag, como un zigzag, como un zigzag
Mis dientes son como un zigzag, mis pestañas son como un zigzag
Pistón de oro como un zigzag
Al entrar en una esquina ni la policía me persigue

Estoy volando aquí como un rayo McQueen
Tengo un pistón de oro y un bolsillo de oro
Mi mujer en porsche
Nueve-nueve-uno-uno
Rápido como un rayo
Rojo como rusia
La vida es autopista, la conduciré más rápido


ZYGZAK Song Lyrics in English By EKIPA feat. Jacuś:

Jacuś? But you have grown up!

I’m flying here like lightning McQueen
I have a gold piston and a gold pocket
My female in Porsche
Nine-nine-one-one
Lightning fast
Red like Russia
Life is highway, I’m gonna drive it faster

I’m taking this pepper, I’m taking this salt
Because here we have a Swedish table
A lot of money, I have a lot of strength
And alcohol for 500+
You’re so pretty, you have your make up
You have nice lashes, this is a nice line
Nice dress, I prefer jeans
As uncle says – but asshole

I will repeat it once, there will be no second
I’m not drunk, I’m al dente,
I don’t make money, I make penga
I don’t look at profits, I look at bad people’s hands

I’m flying here like lightning McQueen
I have a gold piston and a gold pocket
My female in Porsche
Nine-nine-one-one
Fast as lightning
Red like Russia
Life is highway, I’m gonna drive it faster

What would you say for a night at my place
I could buy you a very nice dress
Somehow it will go the next time
Because you like money, and I mainly deal with money
I’m typing on Pager, this cart is a Bentley
Crown on the head, lace in the dress
When I’m doing a piece, when I’m doing a movie
I issue another invoice, because the receipt
It has to match, just like the PIT tax
The office takes a percentage for my every bit
I am Friz, I feel like a king
Sometimes I’m in Forbsie
Never null in the wallet
Never null, never null
I am making a party so big that my house will not accommodate it

I’m flying here like lightning McQueen
I have a gold piston and a gold pocket
My female in Porsche
Nine-nine-one-one
Fast as lightning
Red like Russia
Life is highway, I’m gonna drive it faster

I have a mouth and I suit every taste
As at the top, Master Shaolin
The head is not empty, you are quite pretty
Natural lips, I have ease
A zigzag, like a zigzag, like a zigzag, like a zigzag
My teeth are like a zigzag, my eyelashes are like a zigzag
Gold piston like a zigzag
As I enter a corner, not even the police chase me

I’m flying here like lightning McQueen
I have a gold piston and a gold pocket
My female in Porsche
Nine-nine-one-one
Fast as lightning
Red like Russia
Life is highway, I’m gonna drive it faster

CLICK HERE FOR LATEST CARTOON SONG LYRICS 


Download ZYGZAK Song Lyrics Free PDF Below:


Download ZYGZAK Song Mp3 & Ringtones For Free:

Free Music Downloader Song - MP3 Songs Download for Free Platforms: Appstore for Android

Note: If you find any mistakes in the lyrics, Please let us know below the comment section. We will very thankful to you guys. Do you believe ‘Sharing is Caring’? If you Believe that please share these lyrics with your friends, family members, and also with your loved ones so they can also enjoy it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *