Vadda Angrez Song Lyrics (Kanwar Grewal) – Download Free Lyrics PDF & Ringtone Here

Vadda Angrez Lyrics by Kanwar Grewal is latest Punjabi song with music also given by him. Vadda Angrez song lyrics are written by Babu Rajab Ali. Here One can find Vadda Angrez Song Lyrics Pdf, Punjabi Vadda Angrez Song Lyrics in Punjabi, Hindi & English, Vadda Angrez Song Ringtone, Punjabi Vadda Angrez Song Download, Vadda Angrez Song Mp3 Download. Get Vadda Angrez song lyrics here Below.

Vadda Angrez Song Mobile HD Wall Paper Free Download

Vadda Angrez Song Information:

Singer Kanwar Grewal
Lyricist Babu Rajab Ali
Music Kanwar Grewal
Mix & Master Ankush Sharma
Cast Kanwar Grewal
Director Of Photography Kirpal Sandhu
Music Label Rubai Music

[vdgk_video_sticky videotype=”youtube” src=”https://youtu.be/tLPmwy8A-ZU” height=”295″ width=”525″]

Vadda Angrez Song Lyrics By Kanwar Grewal:

Bahi jō pā’uṇā śōra māṛā, lai jalāba nhā’uṇa māṛā,
miṭhaṛī zabāna rāga, vadhī’ā alāpadī.
Sōga vica gā’uṇa māṛā, vaira nū vadhā’uṇa māṛā,
rakhaṇā lihāza, gala karanī milāpa dī.
Dukhī nū dukhā’uṇa māṛā, māṛi’āṁ nū ḍhā’uṇa māṛā,
dū’ē dī śarama nū śarama jāṇa āpa dī.
‘Bābū jī’ pajābī phirē sikhadā zubānāṁ hōra,
vīra jī pajābī bōlī, tērē māṁ tē bāpa dī.
Ō sōhaṇi’ā pajābī bōlī
miṭhi’ā pajābī bōlī
śēra bagi’ā pajābī bōlī ō…

baiṅgalō bagālī bōlē, paśatō paṭhāṇa bōlē,
āpa dī zabāna ‘ca, kitāba lōkī chāpadī.
Hidī, arabī tē tījī fārasī ralā kē nāla,
ēsa vaj’hā uradū zabāna pa’ī jāpadī.
Ghacalī j’hī bōlī chaḍa, calē ga’ē valaita gōrē,
caṛhī ‘vī zahira tainū, agarēzī sāmpa dī.
‘Bābū jī’ pajābī phirē sikhadā zubānāṁ hōra,
vīra jī pajābī bōlī, tērē māṁ tē bāpa dī.
Ō sōhaṇi’ā pajābī bōlī
miṭhi’ā pajābī bōlī,
śēra bagi’ā pajābī bōlī ō…

bābē gurū nānaka gratha racē jī
śauṅka nāla lagadē paṛhana bacē jī
dasāṁ gurū’āṁ dē itihāsa phōlī dē
miṭhē bōla bōlīdē pajābī bōlī dē
miṭhē bōla bōlīdē pajābī bōlī dē
sōhaṇē bōla bōlīdē pajābī bōlī dē

kōṭa sī banā’uṇā phirē, nīkarāṁ dā mēca laindā,
li’ā’uṇī salavāra tē kamīza laindā phirē nāpa dī.
Hō’i’ā adharaga vaida khagha dī davā’ī karē,
pēṭa dī darada nū, karū kī gōlī tāpa dī.
Mādarī zabāna chaḍa, ġairāṁ dē magara lagā,
ēdū vadha bēvakūfa kihaṛī gala pāpa dī.
‘Bābū jī’ pajābī phirē sikhadā zubānāṁ hōra,
vīra jī pajābī bōlī, tērē māṁ tē bāpa dī.
Ō sōhaṇi’ā pajābī bōlī
miṭhi’ā pajābī bōlī
śēra bagi’ā pajābī bōlī ō


Vadda Angrez Song Lyrics in Hindi By Kanwar Grewal:

Coming Soon…

FOR LATEST HINDI SONG LYRICS CLICK HERE.


Vadda Angrez Song Lyrics in Punjabi By Kanwar Grewal:

ਬਹਿ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਾੜਾ, ਲੈ ਜਲਾਬ ਨ੍ਹਾਉਣ ਮਾੜਾ,
ਮਿੱਠੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਗ, ਵਧੀਆ ਅਲਾਪਦੀ ।
ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਮਾੜਾ, ਵੈਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਮਾੜਾ,
ਰੱਖਣਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ।
ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਮਾੜਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਮਾੜਾ,
ਦੂਏ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਆਪ ਦੀ ।
‘ਬਾਬੂ ਜੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਰ,
ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ।
ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਮਿੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਓ …

ਬੈਂਗਲੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਪਠਾਣ ਬੋਲੇ,
ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ‘ਚ, ਕਿਤਾਬ ਲੋਕੀ ਛਾਪਦੀ ।
ਹਿੰਦੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾਲ,
ਏਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ।
ਘਚਲੀ ਜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ, ਚਲੇ ਗਏ ਵਲੈਤ ਗੋਰੇ,
ਚੜ੍ਹੀ ‘ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੈਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਂਪ ਦੀ ।
‘ਬਾਬੂ ਜੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਰ,
ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ।
ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਮਿੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ,
ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਓ …

ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਜੀ
ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ ਜੀ
ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲੀ ਦੇ
ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ

ਕੋਟ ਸੀ ਬਨਾਉਣਾ ਫਿਰੇ, ਨੀਕਰਾਂ ਦਾ ਮੇਚ ਲੈਂਦਾ,
ਲਿਆਉਣੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾਪ ਦੀ ।
ਹੋਇਆ ਅਧਰੰਗ ਵੈਦ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰੇ,
ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਕਰੂ ਕੀ ਗੋਲੀ ਤਾਪ ਦੀ ।
ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ, ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ,
ਏਦੂੰ ਵੱਧ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਪ ਦੀ ।
‘ਬਾਬੂ ਜੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਰ,
ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ।
ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਮਿੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਓ

pun

FOR LATEST PUNJABI SONG LYRICS CLICK HERE.


Download Vadda Angrez Mp3 Song & Ringtones For Free:

Note: If you find any mistakes in the lyrics, Please let us know below comment section. We will very thankful to you guys. Do you believe ‘Sharing is Caring’? If you Believe than please share these lyrics with your friends, family members and also with your loved ones so they can also enjoy it.


Shop Music Related Products:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *