Roberrt Banda Nodu Song Lyrics (Roberrt) – Download Free Lyrics PDF & Ringtone Here

Roberrt Banda Nodu lyrics from Roberrt Kannada Movie. Roberrt Banda Nodu is a Fan Made Kannada song. Ravikumar.B has worked on Robert Banda Nodu song lyrics and the music is composed by Bharan. Here One can find Roberrt Banda Nodu Song Lyrics Pdf, Roberrt Banda Nodu Song Lyrics in Hindi & English, Roberrt Banda Nodu Song Ringtone, Roberrt Banda Nodu Song Download, Roberrt Banda Nodu Song Mp3 Download. Get Roberrt Banda Nodu song lyrics here Below.

Roberrt Banda Nodu Song Mobile HD Wall Paper Free Download

Roberrt Banda Nodu Song Information:

Singer Bharan
Lyricist Ravikumar.B
Music Bharan
Director Bharan
Cast Challenging Star Darshan
Music Label Anand Audio

[vdgk_video_sticky videotype=”youtube” src=”https://youtu.be/Mv0iZ1w9hso” height=”295″ width=”525″]

Roberrt Banda Nodu Song Lyrics By Bharan:

Rajadi’Raja Baro Maharaja
Neene Yuvaraja Namm Oorige!
Ayya Andorge, Anna Andorge
Jeeva Kodthane Koneyavarege!

Rajadi’Raja Baro Maharaja
Neene Yuvaraja Namm Oorige!
Ayya Andorge, Anna Andorge
Jeeva Kodthane Koneyavarege!

Roberrt Banda Nodu
Agle Fullu Crowd’u
Sound’u Jaasthi Madu
Ivara Entry’ge!
Ooral Habba Shuru
Dance’u Full’u Joru
Masthi Jaasthi Guru
Ivara Kick’ige!
Maga Tilaka Ittu, Haara Haaki
Bili Aanege, Drushti Tagi
Abbabbabbabaa.. Entha Khadharru!
Nera Nudi, Nera Nade
Thumba Super’ru
Single Tiger’ru, Pakka Danger’ru
Kenakbedi, Gurraisbedi
Thumba Terror’ru!

Rajadi’Raja Baro Maharaja
Neene Yuvaraja Namm Oorige!
Ayya Andorge, Anna Andorge
Jeeva Kodthane Koneyavarege!

Dewsha Kshanika Kano
Preethi Amara Kano
Kannada Usiru Kano
Tande Taayi Daivano!
Dudime Bala Kano
Nadathe Neralu Kano
Dhairya Shakthi Kano
Guri Onde Mukyano!
Huttu Saavu Ella
Yaarnu Bidodilla..
Illi Yenadaru Swalpa Sadh’su Guru!
Kallu Mullu Daari
Nanu Idda Keri
Beledu Banda Daari, Ninge Gottu Mari!

Rajadi’Raja Baro Maharaja
Neene Yuvaraja Namm Oorige!
Ayya Andorge, Anna Andorge
Jeeva Kodthane Koneyavarege!

Onde Thayi Nela
Onde Manuja Kula
Nimma Abhimanake, Naanu Sothenalla!
Nooru Aane Bala, Neevu Iddagella
Nimma Ee Preethige
Daasa Sharanadnalla!

Rajadi’Raja Baro Maharaja
Neene Yuvaraja Namm Oorige!
Ayya Andorge, Anna Andorge
Jeeva Kodthane Koneyavarege!

Roberrt Banda Nodu
Agle Fullu Crowd’u
Sound’u Jaasthi Madu
Ivara Entry’ge!
Ooral Habba Shuru
Dance’u Full’u Joru
Masthi Jaasthi Guru
Ivara Kick’ige!

Rajadi’Raja Baro Maharaja
Neene Yuvaraja Namm Oorige!
Ayya Andorge, Anna Andorge
Jeeva Kodthane Koneyavarege!

Roberrt Is Roaring!
Roberrt Is Firing!


Roberrt Banda Nodu Song Lyrics in Kannada By Bharan:

ರಜಾದಿ ರಾಜ ಬರೋ ಮಹಾರಾಜ
ನೀನೆ ಯುವರಾಜ ನಮ್ ಒರಿಜ್!
ಅಯ್ಯ ಆಂಡೋರ್ಜ್, ಅನ್ನಾ ಆಂಡೋರ್ಜ್
ಜೀವ ಕೊಡ್ಥಾನೆ ಕೊನಿಯವರಗೆ!

ರಜಾದಿ ರಾಜ ಬರೋ ಮಹಾರಾಜ
ನೀನೆ ಯುವರಾಜ ನಮ್ ಒರಿಜ್!
ಅಯ್ಯ ಆಂಡೋರ್ಜ್, ಅನ್ನಾ ಆಂಡೋರ್ಜ್
ಜೀವ ಕೊಡ್ಥಾನೆ ಕೊನಿಯವರಗೆ!

ರಾಬರ್ಟ್ ಬಂಡಾ ನೋಡು
ಆಗ್ಲೆ ಫುಲು ಕ್ರೌಡ್
ಸೌಂಡ್’ಯು ಜಸ್ತಿ ಮಡು
ಐವಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ!
ಮೌಖಿಕ ಹಬ್ಬಾ ಶುರು
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜೋರು
ಮಸ್ತಿ ಜಸ್ತಿ ಗುರು
ಐವಾರಾ ಕಿಕ್’ಇಜ್!
ಮಗಾ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು, ಹಾರಾ ಹಾಕಿ
ಬಿಲಿ ಆನೆಗೆ, ದ್ರುಸ್ತಿ ಟಾಗಿ
ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಾಬಾ .. ಎಂಥಾ ಖಾಧರ್ರು!
ನೇರಾ ನುಡಿ, ನೇರಾ ನಾಡೆ
ಥುಂಬಾ ಸೂಪರ್’ರು
ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಗರ್, ಪಕ್ಕಾ ಡೇಂಜರ್’ರು
ಕೆನಕ್ಬೆಡಿ, ಗುರುರೈಸ್ಬೆಡಿ
ಥುಂಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ!

ರಜಾದಿ ರಾಜ ಬರೋ ಮಹಾರಾಜ
ನೀನೆ ಯುವರಾಜ ನಮ್ ಒರಿಜ್!
ಅಯ್ಯ ಆಂಡೋರ್ಜ್, ಅನ್ನಾ ಆಂಡೋರ್ಜ್
ಜೀವ ಕೊಡ್ಥಾನೆ ಕೊನಿಯವರಗೆ!

ದೆವ್ಶಾ ಕ್ಷನಿಕಾ ಕಾನೊ
ಪ್ರೀತಿ ಅಮರಾ ಕಾನೊ
ಕನ್ನಡ ಉಸಿರು ಕಾನೊ
ತಾಂಡೆ ತೈ ಡೈವಾನೋ!
ಡುಡಿಮ್ ಬಾಲಾ ಕ್ಯಾನೊ
ನದತೆ ನೆರಲು ಕಾನೊ
ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕನೋ
ಗುರಿ ಒಂಡೆ ಮುಕ್ಯಾನೊ!
ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎಲ್ಲ
ಯಾರ್ನು ಬಿಡೋಡಿಲ್ಲಾ ..
ಇಲಿ ಯೆನಾಡಾರು ಸ್ವಾಲ್ಪಾ ಸಾಧು ಗುರು!
ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು ದಾರಿ
ನಾನು ಇಡ್ಡಾ ಕೇರಿ
ಬೆಲೆಡು ಬಂಡ ದಾರಿ, ನಿಂಗೆ ಗೊಟ್ಟು ಮಾರಿ!

ರಜಾದಿ ರಾಜ ಬರೋ ಮಹಾರಾಜ
ನೀನೆ ಯುವರಾಜ ನಮ್ ಒರಿಜ್!
ಅಯ್ಯ ಆಂಡೋರ್ಜ್, ಅನ್ನಾ ಆಂಡೋರ್ಜ್
ಜೀವ ಕೊಡ್ಥಾನೆ ಕೊನಿಯವರಗೆ!

ಒಂಡೆ ಥಾಯ್ ನೇಲಾ
ಒಂಡೆ ಮನುಜಾ ಕುಲ
ನಿಮ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಕೆ, ನಾನು ಸೋಥೆನಲ್ಲಾ!
ನೂರು ಆನೆ ಬಾಲಾ, ನೀವು ಇಡಗೆಲ್ಲಾ
ನಿಮ್ಮಾ ಇ ಪ್ರೀತಿಜ್
ದಾಸ ಶರಣದ್ನಲ್ಲ!

ರಜಾದಿ ರಾಜ ಬರೋ ಮಹಾರಾಜ
ನೀನೆ ಯುವರಾಜ ನಮ್ ಒರಿಜ್!
ಅಯ್ಯ ಆಂಡೋರ್ಜ್, ಅನ್ನಾ ಆಂಡೋರ್ಜ್
ಜೀವ ಕೊಡ್ಥಾನೆ ಕೊನಿಯವರಗೆ!

ರಾಬರ್ಟ್ ಬಂಡಾ ನೋಡು
ಆಗ್ಲೆ ಫುಲು ಕ್ರೌಡ್
ಸೌಂಡ್’ಯು ಜಸ್ತಿ ಮಡು
ಐವಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ!
ಮೌಖಿಕ ಹಬ್ಬಾ ಶುರು
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜೋರು
ಮಸ್ತಿ ಜಸ್ತಿ ಗುರು
ಐವಾರಾ ಕಿಕ್’ಇಜ್!

ರಜಾದಿ ರಾಜ ಬರೋ ಮಹಾರಾಜ
ನೀನೆ ಯುವರಾಜ ನಮ್ ಒರಿಜ್!
ಅಯ್ಯ ಆಂಡೋರ್ಜ್, ಅನ್ನಾ ಆಂಡೋರ್ಜ್
ಜೀವ ಕೊಡ್ಥಾನೆ ಕೊನಿಯವರಗೆ!

ರಾಬರ್ಟ್ ಈಸ್ ರೋರಿಂಗ್!
ರಾಬರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೈರಿಂಗ್!

 

FOR LATEST KANNADA SONG LYRICS CLICK HERE.


Download Roberrt Banda Nodu Mp3 Song & Ringtones For Free:


Shop Music Related Products:


Note: If you find any mistakes in the lyrics, Please let us know below comment section. We will very thankful to you guys. Do you believe ‘Sharing is Caring’? If you Believe than please share these lyrics with your friends, family members and also with your loved ones so they can also enjoy it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.