Neene Yendigu Song Lyrics (Love Mocktail) – Download Free Lyrics PDF & Ringtone Here

Neene Yendigu lyrics from Love Mocktail Kannada Movie. Neene Yendigu is a Kannada song from the movie Love Mocktail. Raghavendra V Kamath has worked on Neene Endigu song lyrics and the music is composed by Raghu Dixit. Here One can find Neene Yendigu Song Lyrics Pdf, Neene Yendigu Song Lyrics in Hindi & English, Neene Yendigu Song Ringtone, Neene Yendigu Song Download, Neene Yendigu Song Mp3 Download. Get Neene Yendigu song lyrics here Below.

Neene Yendigu Song Mobile HD Wall Paper Free Download

Neene Yendigu Song Information:

Singer Nihal Tauro
Lyricist Raghavendra V Kamath
Music Raghu Dixit
Director Darling Krishna
Cast Darling Krishna, Milana Nagraj
Music Label Raghu Dixit Music

[vdgk_video_sticky videotype=”youtube” src=”https://youtu.be/9b1DrKv3MXo” height=”295″ width=”525″]

Neene Yendigu Song Lyrics By Nihal Tauro:

Ee Kanasali Dinavu
Suriside Olavu
Naguthali Neenu..
Ee Manasali Nalivu
Badukali Geluvu, Tharutali Neenu
Usire Nanagaagi Nee Iruva Haage
Korala Dhaniyaagi Nanna Haadaguve!
Nanna Sneha, Nanna Prema
Nanna Preethi Neene..
Nanna Jeeva, Nanna Bhava
Nanna Loka Neene Yendigu!

Ee Odalali Miditha
Hrudayada Baditha, Thudithavu Neenu
Ee Yedeyali Seletha
Olavina Moretha, Smaraneyu Neenu
Olave Varavaagi Bandiruva Haage
Januma Nanadella Ninadaagide
Nanna Sneha, Nanna Prema
Nanna Preethi Neene..
Nanna Jeeva, Nanna Bhava
Nanna Loka Neene Yendigu!

Novige Naguva Tharuve Neenu..
Kattalali Belaka Tharuve Neenu..
Nannaseya Arivu Neenu..
Neenagiruve Nanna Niluvu..
Nanna Preethi, Nanna Keerthi
Mana Shanthi Neene..
Nanna Dhairya, Nanna Sthairya
Aishwarya Neene..
Nanna Maana, Nanna Praana
Sanmaana Neene..
Nanna Mouna, Nanna Dhyana
Sanmaarga Neene Yendigu!

FOR LATEST ENGLISH SONG LYRICS CLICK HERE.


Neene Yendigu Song Lyrics in Kannada By Nihal Tauro:

ಇ ಕನಸಲಿ ದಿನವು
ಸುರೈಸೈಡ್ ಒಲವು
ನಾಗುತಾಲಿ ನೀನು ..
ಇಇ ಮಾನಸಲಿ ನಲಿವು
ಬಡುಕಾಲಿ ಗೆಲುವು, ತರುತಾಲಿ ನೀನು
ಉಸೈರ್ ನಾನಾಗಗಿ ನೀ ಇರುವಾ ಹಗೆ
ಕೋರಲಾ ಧನಿಯಾಗಿ ನನ್ನಾ ಹಡಗುವೆ!
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ
ನನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೆ ..
ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನಾ ಭವ
ನನ್ನ ಲೋಕಾ ನೀನೆ ಯೆಂಡಿಗು!

ಇ ಒಡಲಾಲಿ ಮಿಡಿಥಾ
ಹೃದ್ರಾಯದ ಬದಿತಾ, ತುಡಿಥಾವು ನೀನು
ಇ ಯೆಡಿಯಾಲಿ ಸೆಲೆಥಾ
ಒಲವಿನಾ ಮೊರೆಥಾ, ಸ್ಮರಣೇನು ನೀನು
ಒಲವೆ ವರವಗಿ ಬಂಡಿರುವಾ ಹಗೆ
ಜನುಮಾ ನಾನಾಡೆಲ್ಲಾ ನಿನಡಾಗೈಡ್
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ
ನನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೆ ..
ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನಾ ಭವ
ನನ್ನ ಲೋಕಾ ನೀನೆ ಯೆಂಡಿಗು!

ನೊವಿಜ್ ನಾಗುವ ತರುವೆ ನೀನು ..
ಕಟ್ಟಲಾಲಿ ಬೆಲಕಾ ತರುವೆ ನೀನು ..
ನನ್ನಸೇಯ ಅರಿವು ನೀನು ..
ನೀನಗಿರುವೆ ನನ್ನ ನಿಲು ..
ನನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ
ಮನ ಶಾಂತಿ ನೀನೆ ..
ನನ್ನಾ ಧೈರ್ಯ, ನನ್ನಾ ಸ್ತೈರ್ಯ
ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೆ ..
ನನ್ನಾ ಮಾನ, ನನ್ನಾ ಪ್ರಾಣ
ಸನ್ಮನಾ ನೀನೆ ..
ನನ್ನ ಮೌನಾ, ನನ್ನಾ ಧ್ಯಾನ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಾ ನೀನೆ ಯೆಂಡಿಗು!

 

FOR LATEST KANNADA SONG LYRICS CLICK HERE.


Download Neene Yendigu Mp3 Song & Ringtones For Free:


Shop Music Related Products:


Note: If you find any mistakes in the lyrics, Please let us know below comment section. We will very thankful to you guys. Do you believe ‘Sharing is Caring’? If you Believe than please share these lyrics with your friends, family members and also with your loved ones so they can also enjoy it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.