Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Lyrics – Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Lyrics

Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Lyrics Naat is the latest Urdu Naat. Here One can find Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Lyrics Pdf, Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Lyrics in Urdu, Hindi & English, Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Song Ringtone, Urdu Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Download, Arabic Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Mp3 Download.

Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Mobile HD Wall Paper Free Download

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah Hu Lyrics | Naat Lyrics

Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Information:

Song Title Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu
Genre Naat
Religion Muslim

Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Lyrics:

ALLAH, ALLAH, ALLAHU

Allah-Allah Allahu
Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu
Allah-Allah Allahu
ٰ
Yafnal Kul’lu Wa Yabqaa Hu
Laisal Baaqi Il’laa Hu

Man Kaana Du’aahu Ay-yaahu
Dhaaka Hameedun Uqbaa-Hu

Man Kaana Li Rab’bi Dunyaahu
‘Aasha Sa’eedan Ukh-Raa-Hu

Man Kunta Ilaahi Mawlaahu
Kul’lun Naasi Tawal’laa-Hu

Mam-Maata Yaqoolu Allahu
Dhaakal Khaalidu Mahyaa-Hu

Ruslul’laahi Talaq’qaahu
Ab-shir Abdu Bi Husnaa-Hu

Ar Ridwaanu Lahu Nuzulun
Jannatu Khuldim Ma-Waa-Hu

Takh-shan-naasa Bilaa Jadwaa
Hal’laa Rab’baka Takh-shaa-Hu

Ib-ghil Amna Ladaa Rab’bi
In’nal Amna Bi Taq-Waa-Hu

Tansaa Rab’baka Yaa Faani
Dum In Shi’ta Bi Zikraa-Hu

Tarjun-naasa Li Jad-Waa-Hum
In’nal Jadwaa Jad-Waa-Hu

Hal Ghairaka Yakh-shaa Rib’bi-yun
Ghairuka Rab’bi Yakh-Shaa-Hu

Rab’bi Rab’bul Ar-baabi
Laysa Yudaahaa Haa-Shaa-Hu

Fa-Siwaa-Hu Rab’bum Bil Ismi
Wa Ilaahul Haq’qi Yar-‘Aa-Hu

Al Waahidu Laysa Bi Dhi-Juz-In
Laa Waahida Haq’qan Il’laa-Hu

Al-Khalqu Maraaya Maujoodin
Laa Maujooda Il’laa-Hu

Wal Kul’lu Mazaahiru Mash-Hoodin
Laa Mash-Hooda Il’laa-Hu

Fardun Haq’qa Ilaaha-Tu-Hu
Laa Ma’booda Il’laa-Hu,

Wan-Hal’la Salaatul’laahi ‘Alaa
Mal-Laysa Shafi’an Il’laa-Hu

Mam Bid-Deeni Ah-Yaanaa
Hay’y-Allahu Muhay’yaahu-Hu

‘Am-mal Kauna Bi Rahmatihi
Kul’lur Ruhmaa Ruhmaa-Hu

Waz-daana Bilaadul’laahi Bihi
Fal-kul’lu Zalaamun Lawlaa-Hu

Waz-daana Bilaadul’laahi Bihi
Fal-Kawnu Zalaamun Lawlaa-Hu

Jaa’a Jameel ur Rahmaani
Fash-kur Taz-dad Na’maa-Hu

Hal’lal Farhu Bi Mawlidihi
Faf-rah Hat’taa Talqaa-Hu

Qadd-neeta Hayaat ul Kawni Bihi
Fal-Kawnu Adeemul-Lawlaa-Hu

Yaa May Yatlubu Ridwaanaa
Mar-Ridwah Il’laa Iy’yaa-Hu

Kul-Li Nabiy’yil’laahi Ridaa
Tahza Ladayhi Bi Zulfaa-Hu

In’nan Ni’mata Ahmadunaa
Yaa Taaliba Ni’mati Maulaa-Hu


Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Naat Lyrics in Urdu:

اللہ، اللہ، اللہ

اللہ اللہ اللہ
ما لی ربن الا للہ
اللہ اللہ اللہ
ٰ
یفعل کُلّو و یبقاء ھو
لیصال بقیۃ الا اللہ ھو

من کانا دعاء آیا یاہو
ڈھاکہ حمیدون عقبہ ھو

من کانا لی ربی دنیا
’’عائشہ سعیدان اُکھ-را-ہو

من کنت الٰہی مولاہو
کُلُون ناسی تَوَلَّا ہُو

مام ماتا یقول اللہ
دھکل خالدو ماہیا-ہو

رَسُولُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ
ابشیر عبدو بی حسنہ

اَر رَدُوْنُ لَہُ نَزَّلُونَ ۔
جنتو خولدیم ما واہ

تاخ شان ناسہ بلا جدوا۔
ھللا ربّکّا تَخْشَہُ

ابغل آمنہ لدا ربی
انال آمنہ بی تقوۃ وھو

تنصہ ربک یا فانی
دم ان شیئتہ بی ذکرہ ھو

ترجن ناسا لی جد و ھم
انال جدوا جد و واہ

ھل غیراکا یخ شاء ربیعون
غیروکا ربّی یخ شاء ھو

رَبِّ رَبِّ الْعَرْبِیْ
Laysa Yudaahaa Haa-Shaa-hu

فَا سَوَاءُ رَبِّمُ بِالْعِسْمِ ۔
و الہ الحق یار عا حو

الواحدو لیثا بذی الجزۃ
لا وحدہ حقان الا اللہ

الخلق مراعہ موجودین
لا موجودہ اُللہ

وال کُلّو مظاہرُ مشہُودِین
لا مش ہُدا اِلٰہَہُو

فردن حقا الہٰ تو ھو
لا معبود اِلٰہَہُ ۔,

وان ہللا صلاۃ الٰہ الا اللہ
مال لیصہ شفیعان الا اللہ

مام بید دینی احیانہ
حی اللہ محیط ہو

ام المل کُونہ بِ رحمتیٰ
کُلّ الرَّحْمَۃِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

واز دانا بلاد الٰہی بھی
فَلْکُلُوْ ظَلَامُوْنَ لَوْلَہُ ۔

واز دانا بلاد الٰہی بھی
فَالْقَوْنُ ظَلَامُوْنَ لَا تَعْمَلُوْا

جآء جمیل الرحمن
فش کُر تز داد نعماءُ

ھلال فرھو بی معولیٰ
فَفَرَحْ حَطَا تَلْقَہُ

قد نیتہ حیات الکونی بھی
فَالْقَوْنَ عَدِیْمُ لَوْلَہُ ۔

یَا مَا یَتَلُّبُ رَدُوانہ
مرۃ الدعوۃ الیٰ الیہ ہُو

کُلّی نبیِ الٰہی ردّہ
تہزہ لداھی بی زلفہ ھو

انان نعمتا احمدونا۔
یا طالبہ نعمتی مولا ہو ۔

FOR LATEST NAAT SONG LYRICS CLICK HERE.


Note: If you find any mistakes in the lyrics, Please let us know below comment section. We will very thankful to you guys. Do you believe ‘Sharing is Caring’? If you Believe than please share these lyrics with your friends, family members and also with your loved ones so they can also enjoy it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.